Namnändring anmäls till Bostadsrättsföreningens styrelse, styrelsen@malarfronten.se .

Ändring vid dörr och i trappuppgång sker i samband med den rondering som vår fastighetstekniker gör i fastigheten. Den görs vanligtvis med två veckors intervall.

Det rekommenderas att provisoriska namnlappar sätts upp av den boende själv i väntan på att namnbytet sker.