Överlåtelser

Överlåtelser ska skickas till;

Brf Mälarfronten 
c/o JM AB 
169 82 Stockholm

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.
Styrelsen har beslutat om att ta ut en överlåtelseavgift om 2,5% av ett prisbasbelopp.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare JM@home.

Kontakt via JMs Kundservice:

JMs Kundservice
Tel. 020-731 731
E-post: kundservice@jm.se eller maklare.home@jm.se

Öppettider:
måndag-fredag kl. 07.00 - 16.00